Technology Addiction and What you Can do About It. | Ben Halpert | TEDxSaintThomas technology addiction

by premiprinTERSสังคมกำลังชี้นำบุตรหลานของเราอย่างไม่ใส่ใจต่อเทคโนโลยีในอัตราที่น่าตกใจ โดยไม่ต้องย้อนกลับไปเพื่อตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น สำหรับหลายๆ คน ปัญหาน้ำท่วมทางเทคโนโลยีเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่อายุยังน้อย และยากที่จะหลีกหนีเมื่อเราพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นสำหรับงานที่ง่ายที่สุด Ben Halpert เป็นรองประธานฝ่ายความเสี่ยงและความปลอดภัยองค์กรสำหรับ Ionic Security และผู้ก่อตั้งและประธานของ Savvy Cyber ​​​​Kids ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร 501(c)3 ที่เขาก่อตั้งขึ้นใน 2007 เพื่อจัดหาแหล่งข้อมูลด้านจริยธรรมทางไซเบอร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองและครูในขณะที่เด็กเติบโตขึ้น ขึ้นออนไลน์ . เบ็นเป็นผู้เขียนหนังสือหลายเล่มที่ได้รับรางวัลสำหรับผู้ชมที่หลากหลาย เขาได้เขียนและยังคงขยายหนังสือชุด The Savvy Cyber ​​​​Kids at Home ซึ่งรวมถึง The Family Gets a Computer, The Defeat of the Cyber ​​​​Bully และ Adventures Beyond the Screen เบ็นรู้สึกสนุกที่สุดเมื่อเขาได้รับเชิญให้ไปโรงเรียนทั่วโลกเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน ครู และผู้ปกครองเกี่ยวกับวิธีการเสริมพลังด้วยเทคโนโลยีและนำหลักจริยธรรมในโลกไซเบอร์มาสู่ชีวิตดิจิทัลของเราในทุกแง่มุม การบรรยายนี้จัดขึ้นที่งาน TEDx โดยใช้รูปแบบการประชุม TED แต่จัดโดยชุมชนท้องถิ่นอย่างอิสระ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่

Images related to the topic technology addiction

Technology Addiction and What you Can do About It. | Ben Halpert | TEDxSaintThomas

Technology Addiction and What you Can do About It. | Ben Halpert | TEDxSaintThomas

Search related to the topic Technology Addiction and What you Can do About It. | Ben Halpert | TEDxSaintThomas

#Technology #Addiction #Ben #Halpert #TEDxSaintThomas
Technology Addiction and What you Can do About It. | Ben Halpert | TEDxSaintThomas
technology addiction
คุณสามารถหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายได้ที่นี่: ดูเพิ่มเติมที่นี่
คุณสามารถหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายได้ที่นี่: ดูเพิ่มเติมที่นี่

You may also like

43 comments

Amit Maurya 08/12/2021 - 12:03 Sáng

6 years later. We didn't do anything about it yet. 😣

Reply
Zorcore Music 08/12/2021 - 12:03 Sáng

I struggle with technology. So much that I've almost lost my job. The "need to do it because I've been wanting to do it all day" mindset or the "I'm not on my phone all the time", or the classic "I see you on your devices all the time, why can't I be on mine?" All of these are examples of why I've been struggling to stay alive today. I get this mindset that I have to be satisfied with something that holds me back from living life. I want to change who I am, and not become something I don't.

Reply
감성이성과 08/12/2021 - 12:03 Sáng

The grateful gratis vise intringuingly weigh because printer perioperatively greet below a aggressive touch. labored, tasty faucet

Reply
You-tube 08/12/2021 - 12:03 Sáng

Video has nothing to do with the title

Reply
joanne garofalo 08/12/2021 - 12:03 Sáng

Well done Mister Ben🙏👍

Reply
Ronald Logan 08/12/2021 - 12:03 Sáng

all of this is leading to a generation of people with a new form of mental illness. An illness that is similar to addiction but more insidious than that. An illness brought about by messing with something so fundamental to human cognitions and socialization, but heretofore virtually unknown to science. Kind of like when you sever a motor nerve in a monkey to see what affect it might have, and to see if the monkey brain can compensate. Kind of like sleep deprivation, kind of like the trauma of war. It is in fact the deprecation of normalcy in child brain development.

Reply
YasaYu 08/12/2021 - 12:03 Sáng

I don't like the scare mongering tone, but it's also clear this is an important issue for parents.
I just wish the title was clear this was about parenting because I don't have kids and I'm being stressed out about things other people are doing that I have no control over.

Reply
Kamelia Amar 08/12/2021 - 12:03 Sáng

K boomers

Reply
Valerie Sanchez 08/12/2021 - 12:03 Sáng Reply
Valerie Sanchez 08/12/2021 - 12:03 Sáng

There goes adulthood.
Disappointed in the crowd's laughing

Reply
Marcia LynnJzk 08/12/2021 - 12:03 Sáng

So sad ….not funny. Marketing at a child’s mind expense.

Reply
L O 08/12/2021 - 12:03 Sáng

Is that laughter I hear, or guilt?

Reply
Big Technical 08/12/2021 - 12:03 Sáng

Technology will be our downfall I'm in addiction specialist

Reply
Pablo Galvez 08/12/2021 - 12:03 Sáng

So if you have an addiction you should just choose to quit. Not the best advice IMO

Reply
PERRO 117 08/12/2021 - 12:03 Sáng

Good content but, he is only reading the presentation. I think he could get through the topic more specifically.

Reply
Anubhav 08/12/2021 - 12:03 Sáng

Take a shot everytime he says "right now" and you would be dead from alcohol poisoning.

Reply
lazybee 08/12/2021 - 12:03 Sáng

Does anyone here have any advice for me? I am the child, and my mum either sleeps most of the day or is watching go or on her iPad. My sister sleeps until 4:00am playing games, and that leaves me with not much to do, so I go on my iPad. I want to go outside because my sister and I are a little overweight, but she hates the outside and walks, so I stay inside. I can’t go on a walk on my own because my mum is kinda over protective and doesn’t let me, and I can’t exactly go on my own without being noticed. If anyone has any advice that would be great, thanks 💕😔

Reply
justmadeit2-my channel 08/12/2021 - 12:03 Sáng

I was thinking about similar recently and made something on here about societies addiction to screens, myself included. To see it just type in search bar above the following title….'Addicted to a screen'

Reply
Samuele Ciacio 08/12/2021 - 12:03 Sáng

Not all he said it’s sad. And not what’s sad it is completely. We can’t, we must not avoid the change. We can, we must, chose case by case.

I know it’s cryptic but it’s what it is. If you think different you wrong my man.

Reply
Dev Gupta 08/12/2021 - 12:03 Sáng

I bike for 2 hours a day

Reply
roshiron 18 08/12/2021 - 12:03 Sáng

This cameraman is horrible. Infatuated with the conductor much?

Reply
Smol Royals 08/12/2021 - 12:03 Sáng

I am a sensitive person and just realised my siblings have no childhood…

Reply
Veera 08/12/2021 - 12:03 Sáng

I don´t get people in the audience who laugh. This is only really sad and bad thing.

Reply
Frank Barone 08/12/2021 - 12:03 Sáng

If I can't live in a world that promotes truth, reality, and even the survival of my soul, why even bother living? How can we fight the scourge of deception when the majority are so blind or unwilling to be human?

Reply
Cody Eynon 08/12/2021 - 12:03 Sáng

We have met the enemy, and he is us.

Reply
CrispyBaconOW 08/12/2021 - 12:03 Sáng

O K B O O M E R

Reply
Tyler 08/12/2021 - 12:03 Sáng

I have to listen to music to sleep

Reply
Luc Zagbo 08/12/2021 - 12:03 Sáng

I didn't even know what a iPhone was when I was a infant.

Reply
Changes Tv 08/12/2021 - 12:03 Sáng

It’s sad how it is effecting the youth but it’s also adults now a days “right now “😂

Reply
ByHisLove 08/12/2021 - 12:03 Sáng

The situation is getting worse, we need to have workshops that include this for new parents during birthing class or something….Thank you in 2015 trying to create awareness on this.

Reply
Nuxvomica 08/12/2021 - 12:03 Sáng

Right now right now right now

Reply
Luciano Rodríguez 08/12/2021 - 12:03 Sáng

Ok, so it's a whole video of enumerating facts… so pointless

Reply
Luciano Rodríguez 08/12/2021 - 12:03 Sáng

Ok, 3 minutes out of 12 enumerating facts… we get it, reality is terrible but 1 minute intro is more than enough

Reply
CallMeDaviro 08/12/2021 - 12:03 Sáng

I don't understand what's bad about esports tournament….

Reply
أم ماريا لينة 08/12/2021 - 12:03 Sáng

i need help

Reply
HanaEleHH 08/12/2021 - 12:03 Sáng

Who filmed this ! God

Reply
Mystical heart 08/12/2021 - 12:03 Sáng

Scary…..Mom and Dad need to get a grip on themselves first…set the example and set hard boundaries for their children. Their children will love them for it later on.

Reply
Rhianna Loft 08/12/2021 - 12:03 Sáng

we are a zombie generation

Reply
Shikha John 08/12/2021 - 12:03 Sáng

My current addiction is watching tedtalks on youtube. I already put netflix, hulu and facebook on the coldturkey app for a whole month, I may have to add youtube to the site blocker list.

Reply
Meshram Tejas 08/12/2021 - 12:03 Sáng

Yes! thats why I'm here…. But also need some more relevant solutions

Reply
Ace Spa 08/12/2021 - 12:03 Sáng

I was so badly addicted to social media. I learnt I had to give it up all together. It was freaking hard!! Worse than when I  gave up alcohol (I drank veeery heavy) :/

Reply
Davianne Kirk 08/12/2021 - 12:03 Sáng

They are laughing but it is really not funny.

Reply
Soheil Khavari 08/12/2021 - 12:03 Sáng

I think he didn’t say “right now” enough and That confused me a lot…”when is he talking about?!” Was the question I constantly had. Also, top notch camera work lad.

Reply

Leave a Comment