Digital Marketing for HR Hilight #1 แบบฝึกหัดที่ถ่าย เป็นตัวอย่าง ตัดต่อเสร็จในเวลา15นาที digital marketing ตัวอย่าง

by premiprinTERSพลังแห่ง Digital HR คนรุ่นใหม่! ปัญหามีไว้แก้ไข สุดท้ายก็ต้องสำเร็จ!!! คลาสวันนี้ 16 ก.ย. 59 สร้างสรรค์กันทุกคนจริงๆ หลักสูตร Digital Marketing for HR โดย FocusYourBrand A. Ek และ BridgeLearningSolution A. Ying Video Content Marketing Workshop ทำวิดีโอคลิปด้วยโทรศัพท์มือถือ เพื่อขายใน 2 นาที วันนี้ผมได้มุมมองใหม่กับอาจารย์ทั้งสองท่าน และนักศึกษาที่มาจากบริษัทชั้นนำ HR .. จะไม่หลับไม่นอน หากแก้ปัญหาได้… ส่งออกไฟล์ที่แก้ไขจาก Application VDO Show Pro ไม่สำเร็จ!!! แก้ไขเสร็จเมื่อเวลา 9.30 น. แต่ไม่สามารถเปิดดูได้ … ครั้งแรกที่เทคโนโลยีไม่ชอบ 555 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ในเรื่องอุปกรณ์และสัญญาณเน็ตแต่ปัญหาคือต้องแก้ไข สุดท้ายก็ต้องสำเร็จ!!! ในยุคดิจิทัลจะมีเรื่องราวดีๆ สนุกๆ มากมาย ^^ พร้อมเทคโนโลยีและความเข้าใจในการสื่อสาร ทำโฆษณาง่ายๆ ทำเองได้ … ดู Hilight กัน ชิลล์ๆยามเช้าสั้นๆ.. ตอนต่อไปนัดดูได้ 24 ชม. ไม่เกิน 48 ชม.!!! ขอขอบคุณเพื่อนๆ HR ทุกคนอีกครั้ง จบการสัมมนาแต่การฝึกฝนและแบ่งปันความรู้ใน VideoContent .. Digital Marketing for HR ยังไม่จบ..เสวนาและแบ่งปันความรู้ มาร่วมงานกันต่อครับ. นักเรียนต้องเก่งกว่าครูในที่สุด โค้ชพี่เอก | CoachAK อาจารย์เอก ยศศิริ บุญชู Branding & Creative Marketing Consulting 17.9.59 / 01.08 น.

Images related to the topic digital marketing ตัวอย่าง

Digital Marketing for HR Hilight #1 แบบฝึกหัดที่ถ่าย เป็นตัวอย่าง ตัดต่อเสร็จในเวลา15นาที

Digital Marketing for HR Hilight #1 แบบฝึกหัดที่ถ่าย เป็นตัวอย่าง ตัดต่อเสร็จในเวลา15นาที

Search related to the topic Digital Marketing for HR Hilight #1 แบบฝึกหัดที่ถ่าย เป็นตัวอย่าง ตัดต่อเสร็จในเวลา15นาที

#Digital #Marketing #Hilight #แบบฝกหดทถาย #เปนตวอยาง #ตดตอเสรจในเวลา15นาท
Digital Marketing for HR Hilight #1 แบบฝึกหัดที่ถ่าย เป็นตัวอย่าง ตัดต่อเสร็จในเวลา15นาที
digital marketing ตัวอย่าง
คุณสามารถหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายได้ที่นี่: ดูเพิ่มเติมที่นี่
คุณสามารถหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายได้ที่นี่: ดูเพิ่มเติมที่นี่

You may also like

Leave a Comment